FIV Gratuită? Programul National de Fertilizare in Vitro 2021

Fertilia Medical Center demareaza inscrierile pentru depunerea dosarelor in cadrul Programului National de Fertilizare in Vitro. Prin intermediul acestui program, cuplurile infertile beneficiază de o serie de gratuități în tratamentul infertilității. De fapt este vorba despre suportarea unora dintre costurile procedurilor prin intermediul programului național.

Pe scurt

 1. Verifici dacă indepliniți criteriile de eligibilitate
 2. Faci o programare la noi (prin telefon sau online) pentru analizele necesare întocmirii dosarului
 3. Pregătești dosarul, în caz de întrebări sau neclarități putând să ne contactezi oricând.
 4. Trimiți dosarul prin email la office@fertilia.ro

Contactează-ne oricând! Suntem aici să te ajutăm!

Subprogramul de fertilizare in vitro si embriotransfer

Inscrie-te pentru Fertilizare in Vitro gratuita!

Pentru cuplurile infertile, Clinica Fertilia a deschis perioada de inscriere in Programul National de Fertilizare in Vitro.

Beneficiarii din Programul National de Fertilizare in Vitro pot fi: cuplurile infertile, definite drept cuplurile care nu au avut capacitatea de a se reproduce fara a folosi mijloace anticonceptionale timp de 1 an de activitate sexuala neprotejata sau carora li s-a diagnosticat o afectiune incompatibila cu reproducerea pe cale naturala, de catre un medic specialist in obstetrica – ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului si reproducere umana asistata medical.

Activitatile incluse in Programul National de Fertilizare in Vitro

 1. prelevarea ovocitelor prin punctie foliculara, efectuata sub anestezie locala sau sedare, dupa caz;
 2. procesarea spermei;
 3. inseminarea ovocitelor pentru fertilizare spontana;
 4. cultivarea embrionilor 72 de ore;
 5. transferul embrionar;
 6. monitorizarea evolutiei cazului, care consta in:
  1. efectuarea testului seric beta HCG dupa 2 saptamani de la transferul embrionar;
  2. consult ginecologic si ecografic, la 6 saptamani de la realizarea activitatii prevazute la punctul 3, daca testul beta HCG este negativ;
  3. monitorizarea ecografica a sarcinii la 6 saptamani de la realizarea activitatii prevazute la punctul 3, daca testul beta HCG este pozitiv.

Criteriile de eligibilitate pentru includerea in subprogram

 1. Cupluri infertile care au indicatie pentru efectuarea procedurii FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.12 la prezenta anexa, care face parte integranta din aceasta;
 2. Membrii cuplului au calitatea de asigurat in conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Cuplu autolog (se exclude donarea de ovocite, de sperma sau mama surogat);
 4. Varsta femeii cuprinsa intre 24 si 40 de ani;
 5. Indexul de masa corporala al femeii cu valori cuprinse intre 20 si 25;
 6. Rezerva ovariana in limite normale probata prin valoarea AMH > 1,1 ng/ml.

Documente necesare pentru intocmirea dosarului

 1. Cerere pentru includerea in subprogramul FIV/ET semnata de membrii cuplului care va cuprinde, in mod obligatoriu, urmatoarele date:
  1. Datele de identificare a membrilor cuplului: numele si prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria si numarul actului de identitate, data emiterii acestuia si unitatea emitenta;
  2. Adresa de domiciliu;
  3. Numarul de telefon mobil;
  4. Adresa de corespondenta;
 2. Copii dupa actele de identitate ale membrilor cuplului;
 3. Adeverinte eliberate de casa de asigurari de sanatate din care sa rezulte calitatea de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate a membrilor cuplului, documente originale, emise cu maxim 60 de zile inaintea depunerii dosarului sau orice alte documente conform legii, care sa probeze calitatea de asigurat;
 4. Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte inaltimea, greutatea si indexul de masa corporala al femeii document emis cu maxim 60 de zile inaintea depunerii dosarului;
 5. Documente medicale din care sa rezulte setul minim de investigatii efectuate pentru stabilirea diagnosticului, indicatiei terapeutice si riscurilor medicale al cuplului solicitant conform anexei nr. IV.13 la prezenta anexa, care face parte integranta din aceasta;
 6. Un document medical din care sa rezulte indicatia medicala pentru realizarea procedurii de FIV/ET, conform prevederilor anexei nr. IV.12 la prezenta anexa, eliberat de un medic specialist in obstetrica-ginecologie cu competenta in tratamentul infertilitatii cuplului si reproducere umana asistata medical, emis cu maxim 60 de zile inaintea depunerii dosarului;
 7. Declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantii au depus un singur dosar la sediul unei singure unitati sanitare care deruleaza subprogramul FIV/ET si ca nu au mai beneficiat in trecut de o alta procedura finantata din bugetul Ministerului Sanatatii; in declaratie se consemneaza in mod obligatoriu asertiunea „Sub sanctiunile aplicate faptei de fals si uz de fals in acte publice, conform prevederilor Codului penal, declar ca datele din declaratie sunt corecte si complete.”
 8. Opis al documentelor dosarului.

Procedura de evaluare și aprobare

Dosarul medical, respectand criteriile de includere, va fi inregistrat de catre registratorul medical care va verifica existenta tuturor documentelor conform opisului, va confrunta copiile actelor de identitate cu documentele originale si atesta prin semnatura conformitatea. Dosarul complet va fi inregistrat in ordine cronologica intr-un registru de evidenta al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului, intocmit, completat, pastrat si arhivat de catre unitatea sanitara; numarul de inregistrare atribuit de unitatea sanitara pentru dosarul depus se comunica in scris solicitantilor.

 1. Dosarele depuse in decurs de o luna sunt evaluate de catre o comisie a unitatii sanitare care se intruneste in primele 5 zile ale lunii in curs pentru luna precedenta. Componenta comisiei este stabilita prin decizia reprezentantului legal al unitatii sanitare si va avea cel putin trei membri dintre care un medic de specialitate obstetrica-ginecologie cu competenta sau atestat de studii complementare in domeniul tratamentului infertilitatii cuplului si reproducerii umane asistate medical si un embriolog cu atestare europeana in domeniu. Rezultatul evaluarii dosarelor se consemneaza intr-un proces-verbal care, dupa semnarea de toti membrii prezenti ai comisiei, se inregistreaza si se pastreaza la sediul unitatii sanitare.
 2. Comisia aproba dosarele care indeplinesc toate conditiile de legalitate prevazute pentru includerea in subprogram, in ordinea cronologica a inregistrarii dosarelor si in limita fondurilor disponibile pentru aceasta destinatie. In situatia in care solicitarile de includere in subprogramul FIV/ET depasesc fondurile aprobate, comisia va intocmi o lista de asteptare care se inregistreaza si se pastreaza la sediul unitatii sanitare. Lista se actualizeaza periodic fie prin includerea unor noi dosare aprobate, fie prin excluderea dosarelor incadrabile intr-una din urmatoarele situatii:
  1. cuplul a beneficiat de efectuarea procedurii de FIV/ET;
  2. nu a fost initiat protocolul de stimulare ovariana in termen de 90 de zile de la inregistrarea deciziei comisiei privind includerea cuplului in subprogram la unitatea sanitara;
  3. cuplul a renuntat la efectuarea procedurii FIV/ET cu notificarea in scris a unitatii sanitare.
 3. Rezultatul evaluarii dosarului se comunica in scris la adresa de corespondenta consemnata in cuprinsul cererii prevazute la punctul 1, dupa cum urmeaza:
  1. Dosar aprobat cu mentionarea datei programarii pentru initierea procedurii de FIV/ET;
  2. Dosar aprobat si inscris in lista de asteptare cu specificarea numarului de ordine; in situatia in care fondurile alocate permit initierea procedurii de FIV/ET, unitatea de specialitate instiinteaza cuplul solicitant asupra datei programarii;
  3. Dosar neaprobat cu motivarea acestei decizii. Comunicarea rezultatului evaluarii dosarului se realizeaza in forma unei decizii semnata de membrii comisiei si contrasemnata de reprezentantul legal al unitatii sanitare ori de catre imputernicitul acestuia. Decizia se inregistreaza in registrul de evidenta al documentelor procedurilor FIV/ET din cadrul subprogramului se dateaza si se aplica stampila unitatii sanitare. Copia deciziei si confirmarea transmiterii acesteia se pastreaza si se arhiveaza la unitatea sanitara.
 4. In situatia in care protocolul de stimulare ovariana prealabil procedurii de FIV/ET nu este initiat in termen de 90 de zile de la inregistrarea deciziei la unitatea sanitara, decizia isi pierde valabilitatea.

Cât și ce anume se compensează financiar prin program

Contravaloarea costului procedurii FIV/ET in cadrul subprogramului se compenseaza la un tarif de 6.188 lei/procedura FIV/cuplu din costul total.

Contravaloarea altor servicii medicale decat cele prevazute la la titlul „Activitatile incluse in Programul National de Fertilizare in Vitro” punctele 1 – 6, efectuate la recomandarea specialiatilor in scopul evaluarii suplimentare, imbunatatirii ratei de succes sau prevenirii unor complicatii se suporta de catre beneficiari la tarifele stabilite de unitatea sanitara si afisate la loc vizibil, pentru care se elibereaza documentul fiscal, conform prevederilor legale in vigoare, cu indicarea serviciului prestat. Aceste activitati se realizeaza numai in conditiile in care cuplul a fost informat ca nu exista baza legala pentru rambursarea acestor servicii din bugetului subprogramului si isi asuma, in scris, plata contravalorii acestora.

Lista serviciilor medicale care nu fac obiectul rambursării

Lista serviciilor medicale care nu fac obiectul rambursarii din fondurile alocate programului, cuprinde, fara a se limita la acestea:

 1. investigatii paraclinice preliminare (stabilite de fiecare unitate sanitara conform propriului protocol, daca sunt depistate afectiuni ce pot afecta evolutia tratamentului sau sarcinii);
 2. monitorizarea tratamentului de stimulare ovariana;
 3. anestezia generala la prelevarea ovocitelor;
 4. ICSI (injectare intracitoplasmica a spermatozoizilor);
 5. P-ICSI;
 6. cultivarea embrionilor mai mult de 72 de ore pana la stadiul de blastocist;
 7. diagnostic genetic al embrionilor;
 8. crioconservarea ovocitelor, spermei sau embrionilor;
 9. recoltarea chirurgicala

Unde ne găsiți

Clinica Fertilia
Str. Popa Nan nr 111, Bucuresti, Sector 3

Telefon: 0724.500.020, 0742.066.952

Email: office@fertilia.ro

Programare online

iulie 2022
lun mar mie joi vin sâm Dum
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
august 2022
lun mar mie joi vin sâm Dum
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
iulie 2022
lun mar mie joi vin sâm Dum
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ne pasă, suntem profesioniști și ne asumăm răspunderea! Prin programul cash back ne obligăm să returnăm bani cuplurilor care fac trei proceduri FIV fără succes în decursul unui an.